Velkommen som medlem

 Medlemskap i LTK gir deg mange rettigheter. Her er noen av dem:

  • Du kan spille på klubbens utebaner i perioden mai til september 
  • Du kan kjøpe spilletid i hallen til svært gunstige betingelser
  • Elektronisk booking av enkelttimer. 
  • Delta på kurs og treninger 
  • Tennis instruksjon
  • Klubbmesterskap og hyggeturneringer

I tillegg har vi en pensjonistgruppe, og du har bestemmelsesrett gjennom
Årsmøtet.

Vi benytter Matchi for medlemspåmelding.

På grunn av covid situasjonen har vi besluttet å innføre en midlertid stopp for opptak av nye medlemmer. Din søknad vil derfor bli liggende ubehandlet frem til vi åpner for nye medlemmer. 

Trykk på lenken under (ekstern lenk).‍

 
Hvis du ikke har Matchi-bruker fra før, følg stegene:

  • Opprett en Machi bruker. Trykk på «Registrer deg»
  • Få bekreftelsesmail fra Matci, trykk på linken for å aktiver Matchi brukeren.
  • Logg inn på Matchi med din brukere.
  • Fyll ut søknad om medlemskap til Lørenskog Tennisklubb.

Hvis du allerede har Matchi bruker – søk om medlemskap i Lørenskog Tennisklubb inne i Matchi.

Søknaden går til medlemsansvarlig i klubben, og vil bli manuelt behandlet.
For spørsmål om medlemskap, ta kontakt med:

Lars Carlsen på medlem@ltk.no medlem@ltk.no

Du finner en mer detaljert forklaring på hvordan du melder deg inn her.

For Lørenskog Tennisklubb praktiserer vi at innmelding i perioden 1.1-31.08 medfører medlemskontingent for fullt år, dvs at vi ikke gir avkortning for sen innmelding, tidlig utmelding eller for at banene ikke har vært tilgjengelig i en periode.
Innmelding i perioden 1.9-30.11 medfører 50% rabatt på medlemskontingenten for inneværende år. Innmelding i perioden 1.12-31.12 medfører full medlemskontingent for påfølgende år.
Tilsendt faktura for medlemskap må være betalt før man begynner å spille.

MEDLEMSGRUPPERKONTINGENT 2021
SENIOR (opp til 67 år)kr 1 700
JUNIOR  (opp til 18 år)  kr 900
PENSJONISTkr 1 000
STØTTEMEDLEM  (ikke aktive spillere) kr 900
BEDRIFTSIDRETTSLAGkr 7 000
FAMILIEMEDLEMSKAP
(max 2 Matchi brukere pr familie)
kr 3 200