Innebaner

Sommeren 2021 ble hallen oppjustert med nytt banedekke, GreenSet® Comfort med 5 mm gummimatte, nymalte vegger, nye nett og skillenett.

Vår tennishall har tre baner, garderober, kontor og alle nødvendige fasiliteter. For å spille på banene må du enten ha inngått en avtale om faste timer pr. uke, eller bestille time igjennom bookingsystemet Matchi.

Bildet over viser aktivitet i hallen for øyeblikket. Vær oppmerksom på at web-kameraet er av en type som tar bilder når bevegelse detekteres, og at vi viser det siste bildet som er tatt av kameraet. 

Banereglement

Adgang til banene har:

 • Banene kan bestilles av medlemmer.
 • Medlemmet må selv være med å spille, men kan ha med seg andre som ikke medlem.

Bestilling av bane

 • Før spill skal timen bestilles igjennom bookingsystemet Matchi.
 • Du kan bestille 7 dager frem i tid.
 • Du kan bestille 2 time av gangen, enten sammenhengene eller 2 enkelttimer.
  I perioden hvor utebanene er åpne vil det innendøres kun være mulig å booke 1 time av gangen.
  Neste time kan bestilles når spill på bestilt time er påbegynt.
  Betaling kan gjøres via Matchi ved bruk av bank- og kredittkort, eller digitalt klippekort.
 • Pris pr time ved bank- og kredittkort er differensiert, synlig i appen ved bestilling.
 • Digitalt klippekort kjøpes ved å kontakte leder i klubben, tlf 90 79 76 68.
  Antall gjenstående digitale klipp er synlig i Matchi appen når man betaler for ny time. Eller ved pålogging via nettleser.
 • Ved avbestilling mer enn 24 timer før timen, er det full refusjon ved kjøp med digitalt klippekort.
  Ved avbestilling mer enn 24 timer før timen, trekkes det et adm. gebyr på kr 12,50 ved kjøp med kreditt- og bankkort.
  Hvis du avbestiller senere enn 24 timer før timen er det ingen refusjon.

Vi oppfordrer alle til å:

 • avbestille timer de vet de ikke får brukt, slik at andre medlemmer kan bruke banen.

Orden og renhold

 • Det er kun tillatt å ha lys på den banen som skal benyttes.
 • Husk å slå av lyset etter bruk.
 • Det skal kun benyttes rene tennissko som er beregnet for bruk innendørs. Sko som lager synlige striper (mørke såler) på banen er ikke tillatt.
 • Røykeforbud på alle baner.

Bruk av tennishallen med digitalt klippekort

Digitalt klippekort kjøpes ved å kontakte leder i klubben, tlf 90 79 76 68.
De kan kjøpes i pakke av 10 timer til kr. 2.250,- eller pakke av 20 timer til kr 4.000,-.

Faste timer / løstimer

Leiekontrakt kan tegnes for perioden 1.9. – 31.5.
Ta kontakt med Trond Karlsen 90 79 76 68 dersom du ønsker å leie fast time.

Priser ved fast time pr. uke / priser ved kjøp av løstimer:

TidPris pr. time
faste timer
Pris pr. time
løstimer
Mandag – torsdag kl 07:00 – 15:00kr 200kr 250
Mandag – torsdag kl 15:00 – 22:00kr 275 kr 300
Mandag – torsdag kl 22:00 – 23:00kr 200kr 250
Lørdag – søndag kl. 16:00 – stenging kr 150
Øvrige dager kl 07:00 – 23:00kr 200kr 250

Disponering av hallen

I tabellen under ser du alle faste avtaler om baneleie.