Web-kamera for utebanene

Nå har klubben satt opp et webkamera som viser aktiviteten på utebanene. Du finner bildet under menyvalget «Utebaner». Styret håper det kan være til nytte for medlemmene ved at det blir lettere å sjekke om baner er ledige for spill.

Banene er klare

Etter iherdig innsats er banene klare for spill fra og med mandag 13. mai. Dessverre så har vi ikke lykkes med å få området rundt grunnlinjene så faste som vi hadde håpet på. Vi har virkelig forsøkt, – blant annet ved å leie en valse på 1,5 tonn som ble kjørt i mange timer gjennom en hel uke. Vi har lagt på 1.25 tonn salt i håp om at dette skulle binde den store mengden grus som vi mente var nødvendig å tilføre banene.

Vi har ikke gitt opp forsøket med å få banene i bedre stand, og vurderer ulike alternativer. Styret ber om forståelse for situasjonen.

Dugnaden er i gang

Fremmøtet til dugnaden på lørdag var godt, med fler enn 20 medlemmer. Det tyngste arbeidet ble fullført, men det gjenstår fortsatt planering og komprimering før banene kan tas i bruk. Vi håper på godt fremmøte også søndag, og ber også om hjelp kveldene i uken som kommer. Da gjelder det å komprimere og avrette banene. En komprimator på 1,5 tonn er leid inn for formålet. Vi starter hver kveld kl 18:15 og holder på en tre timers tid.

Dugnad på utebanene

LTK ønsker alle medlemmer velkommen til dugnad på utebanene 27. og 28. April

Lørdag er den dagen vi trenger mest hjelp!!

Vi oppfordrer alle medlemmer til å komme på dugnad på minst en av disse dagene. Uten din innsats blir åpningen av utebanene forsinket og utesesongen forkortet!

Alle som skal bruke utebanene plikter å stille opp på dugnaden! Dugnaden starter kl. 10.00 begge dager.

Lørdag er den dagen vi trenger mest hjelp. Møt opp presis! Ta gjerne med en rake, feiekost eller annet hageutstyr. Vi serverer noe å spise og drikke.

Velkommen til noen hyggelige dugnadstimer sammen med gamle kjente og nye klubbmedlemmer!

Med vennlig hilsen Lørenskog Tennisklubb

Oppdaterte hjemmesider

Styret har besluttet å oppdatere hjemmesidene våre, og det første skrittet som er tatt er å legge innholdet inn i WordPress. Det er ikke gjort store endringer på innholdet, men det kommer etterhvert. Flere bilder vil legges ut, og to web-kameraer er tatt i bruk og vil vise bilder på hjemmesiden. Ett viser reservasjonstavla for innebanene, og ett viser aktivitet på innebanene.