Dugnad på utebanene

LTK ønsker alle medlemmer velkommen til dugnad på utebanene 27. og 28. April

Lørdag er den dagen vi trenger mest hjelp!!

Vi oppfordrer alle medlemmer til å komme på dugnad på minst en av disse dagene. Uten din innsats blir åpningen av utebanene forsinket og utesesongen forkortet!

Alle som skal bruke utebanene plikter å stille opp på dugnaden! Dugnaden starter kl. 10.00 begge dager.

Lørdag er den dagen vi trenger mest hjelp. Møt opp presis! Ta gjerne med en rake, feiekost eller annet hageutstyr. Vi serverer noe å spise og drikke.

Velkommen til noen hyggelige dugnadstimer sammen med gamle kjente og nye klubbmedlemmer!

Med vennlig hilsen Lørenskog Tennisklubb

Oppdaterte hjemmesider

Styret har besluttet å oppdatere hjemmesidene våre, og det første skrittet som er tatt er å legge innholdet inn i WordPress. Det er ikke gjort store endringer på innholdet, men det kommer etterhvert. Flere bilder vil legges ut, og to web-kameraer er tatt i bruk og vil vise bilder på hjemmesiden. Ett viser reservasjonstavla for innebanene, og ett viser aktivitet på innebanene.