Stenging av utebanene

Siste dag med spill på utebanene blir fredag 4/10/2019. Styret håper at medlemmenen har hatt en god utesesong, og at vi fortsetter å holde ferdighetene ved like ved å spille i den flotte hallen vår i vintersesongen.

Web-kamera for utebanene

Nå har klubben satt opp et webkamera som viser aktiviteten på utebanene. Du finner bildet under menyvalget «Utebaner». Styret håper det kan være til nytte for medlemmene ved at det blir lettere å sjekke om baner er ledige for spill.

Banene er klare

Etter iherdig innsats er banene klare for spill fra og med mandag 13. mai. Dessverre så har vi ikke lykkes med å få området rundt grunnlinjene så faste som vi hadde håpet på. Vi har virkelig forsøkt, – blant annet ved å leie en valse på 1,5 tonn som ble kjørt i mange timer gjennom en hel uke. Vi har lagt på 1.25 tonn salt i håp om at dette skulle binde den store mengden grus som vi mente var nødvendig å tilføre banene.

Vi har ikke gitt opp forsøket med å få banene i bedre stand, og vurderer ulike alternativer. Styret ber om forståelse for situasjonen.