Utebaner

Vårt uteanlegg består av 4 grusbaner. For å kunne benytte seg av banene, må man være medlem av klubben.

Bildet under viser aktivitet på utebanene for øyeblikket. Vær oppmerksom på at web-kameraet er av en type som tar bilder når bevegelse detekteres, og at vi viser det siste bildet som er tatt av kameraet. 
NB! Når skader oppstår/oppdages, er det viktig at Styret blir varslet.

Banereglene følger rett etter dette kapitlet. Vennligst sett deg inn i dette reglementet slik at bruken av anlegget forløper så knirkefritt som mulig.

Vi har et anlegg av topp kvalitet. La oss holde det vedlike til felles glede og nytte! 

Banereglement

Adgang til banene har:

 • Alle spillere må være betalende medlemmer av Lørenskog Tennisklubb.
 • Et medlem kan ha med en gjestespiller, men skal det spilles flere ganger er man ikke lenger å regne som gjestespiller og skal være medlem av Lørenskog Tennisklubb.

Bestilling av bane

 • Før spill skal timen bestilles igjennom bookingsystemet Matchi.
 • Du kan bestille 7 dager frem i tid.
 • Du kan bestille 1 time av gangen.
  Neste time kan bestilles når spill på bestilt time er påbegynt.
 • Baner ute bestilles til kr. 0,-
  Det er allikevel veldig viktig at man også her avbestiller, slik at andre medlemmer kan bruke banen.
  Hvis vi ser gjentagende bestillinger som ikke blir benyttet kan kontoen til den enkelte bli sperret for en tidsperiode.
 • Hvis bestilt bane ikke er tatt i brukt innen 5 minutter over hele time, kan andre medlemmer fritt benytte banen for denne timen.
 • Spill bør opphøre 5 på hel, slik at de siste 5 minuttene brukes til å gjøre banen klar for neste time.

Vi oppfordrer alle til å:

 • avbestille timer de vet de ikke får brukt, slik at andre medlemmer kan bruke banen.
 • legge til motspiller når man bestiller, da får motspiller også beskjed, samt at vi ivaretar god smittesporing.

Orden og renhold

 • banen skal alltid kostes etter bruk
 • hvis banen er tørr skal den vannes før og under bruk
 • spill i regnvær er ikke tillatt
 • banen må ha tørket opp før spill etter regnvær
 • det skal kun benyttes tennissko på banen, ikke sko med grovt mønster eller knotter
 • utstyr skal settes på plass etter bruk
 • automatisk vanningsanlegg skal ikke benyttes.
 • Røykeforbud på alle baner.

Viktig

Skader og mangler som oppdages eller oppstår inne på banen skal meldes til Styret.

Brudd på orden og renhold kan medføre inndragning av nøkkel og bortvisning for resten av sesongen.

Styret