Varmepumper i hallen

Styret besluttet tidligere i år å installere varmepumper for oppvarming av hallen. Halvparten av kapasiteten som er nødvendig er nå installert, og resten installeres neste år dersom det viser seg å være vellykket. Det er stor usikkerhet rundt strømprisene fremover, men vi tror det er mulig å spare kr 100 000 pr. år med full utbygging med en anleggskostnad på rett under kr 400.000. Installert kapasitet er nå 37 kW med det dobbelte ved full utbygging.

Åpning av utebanene

Vi åpner utebanene lørdag 9. mai kl 10:00. Låsene er kodet om, så alle som vil spille på utebanene trenger nytt nøkkelkort. Dette får du kjøpt lørdag 9. mai kl 10 – 14 og søndag 10. mai kl 12 – 16. Husk å ta med det gamle kortet.

Du må lese coronavettreglene (oppdatert 12. mai) og signere på at de er forstått, samt sette deg inn i hvordan utebanene skal behandles (se her), for å få nytt nøkkelkort.

Tennishallen er stengt

Vi har måttet stenge tennishallen fra og med torsdag 12. mars 2020 pga. den pågående og økende spredningen av koronaviruset. Som en følge av dette er det også stans i all kursvirksomhet.

Montering av LED-panel i hallen

Fra og med fredag 17.01.2020 og til og med mandag morgen 20.01.2020, vil bane B ikke være tilgjengelig for spill. Dette skyldes at lysanlegget på denne banen skal byttes ut med LED-panel for å få bedre lyskvalitet og lavere strømkostnader. Bane B vil i denne perioden betraktes som anleggsområde, og vi ber om at spillere holder seg bak presenningen mot østveggen ved passering til bane C.

Dersom de nye LED-panelene virker slik vi tror og håper, vil de andre banene få nytt lys til sommeren.

Stenging av utebanene

Siste dag med spill på utebanene blir fredag 4/10/2019. Styret håper at medlemmenen har hatt en god utesesong, og at vi fortsetter å holde ferdighetene ved like ved å spille i den flotte hallen vår i vintersesongen.

Web-kamera for utebanene

Nå har klubben satt opp et webkamera som viser aktiviteten på utebanene. Du finner bildet under menyvalget «Utebaner». Styret håper det kan være til nytte for medlemmene ved at det blir lettere å sjekke om baner er ledige for spill.

Banene er klare

Etter iherdig innsats er banene klare for spill fra og med mandag 13. mai. Dessverre så har vi ikke lykkes med å få området rundt grunnlinjene så faste som vi hadde håpet på. Vi har virkelig forsøkt, – blant annet ved å leie en valse på 1,5 tonn som ble kjørt i mange timer gjennom en hel uke. Vi har lagt på 1.25 tonn salt i håp om at dette skulle binde den store mengden grus som vi mente var nødvendig å tilføre banene.

Vi har ikke gitt opp forsøket med å få banene i bedre stand, og vurderer ulike alternativer. Styret ber om forståelse for situasjonen.

Dugnaden er i gang

Fremmøtet til dugnaden på lørdag var godt, med fler enn 20 medlemmer. Det tyngste arbeidet ble fullført, men det gjenstår fortsatt planering og komprimering før banene kan tas i bruk. Vi håper på godt fremmøte også søndag, og ber også om hjelp kveldene i uken som kommer. Da gjelder det å komprimere og avrette banene. En komprimator på 1,5 tonn er leid inn for formålet. Vi starter hver kveld kl 18:15 og holder på en tre timers tid.