Booke 2 timer av gangen, billigere lørdag og søndag etter kl. 16.00

Endrede priser lørdag og søndag etter kl. 16.00

For å få opp utnyttelsen av hallen har styret besluttet å sette ned prisen på Lørdag og Søndag fra kl. 16.00 til kr.150,-
Denne prisen oppnås ved å betale med betalingskort. Benytter man klippekort er ett klipp fortsatt ett klipp.
Dette er en prøveordning frem til sommeren, og vil bli evaluert etter sesongslutt.

Mulighet til å booke 2 timer av gangen

Flere spillere har etterspurt å kunne booke mer enn 1 time av gangen.
Styret har besluttet å innføre muligheten til å booke 2 timer av gangen (enten 2 timer samtidig, eller 2 ganger 1 time) innendørs som en prøveordning.
Ordningen vil gjelde innendørs frem til utebanene åpner. Når utebanene åpner, vil vi gå tilbake til 1 time av gangen.
Ordningen vil bli evaluert etter sesongslutt.

Vi oppfordrer medlemmene til å komme med tilbakemelding på disse endringene etter sesongslutt.

Mvh
Styret Lørenskog Tennisklubb.