HØSTFERIE MANDAG 2/10 TIL SØNDAG 8/10

Det er ingen trening for tennisskoleelever og kursdeltakere denne uken.
Disse timene vil bli frigitt for løstimespilling.