Årsmøtet er utsatt

Styret i Lørenskog Tennisklubb har vedtatt å utsette årsmøte på ubestemt tid. Norges Idrettsforbund har utsatt fristen for avholde årsmøter i første omgang fra 31/3 til 15/6. Bakgrunnen er selvsagt et ønske om å bidra til å begrense smittefaren. Dette innebærer at dagens styre fortsetter å fungere, men uten å gjøre annet enn det mest nødvendige for driften av tennisklubben. Alle praktiske avgjørelser rundt årsmøtet tas når vi vet når dette kan avholdes.