Banene er klare

Etter iherdig innsats er banene klare for spill fra og med mandag 13. mai. Dessverre så har vi ikke lykkes med å få området rundt grunnlinjene så faste som vi hadde håpet på. Vi har virkelig forsøkt, – blant annet ved å leie en valse på 1,5 tonn som ble kjørt i mange timer gjennom en hel uke. Vi har lagt på 1.25 tonn salt i håp om at dette skulle binde den store mengden grus som vi mente var nødvendig å tilføre banene.

Vi har ikke gitt opp forsøket med å få banene i bedre stand, og vurderer ulike alternativer. Styret ber om forståelse for situasjonen.