Styret


Trond Karlsen
Tlf: 63 83 94 78
Mobil: 90 79 76 68
E-post: calibra@online.no
Ansvarsområde: Styreleder og treneransvarlig 


Trond har vært medlem av klubben siden 1992. Han spiller ofte tennis sammen med familien og deltar med stor entusiasme i klubbmesterskapene. Trond har vært medlem i styret i 3 år.


Prioriterte mål for klubben: At LTK skal være en klubb for alle tennisinteresserte barn og voksne. LTK skal inspirere slik at flest mulig spiller tennis og tar del i klubbens aktiviteter. På den måten kan vi få frem gode og talentfulle tennisspillere, ha aktive mosjonister og spreke pensjonister. 

 

 

Arnold Kyrre Martinsen
Tlf: 67 90 65 89
Mobil: 90 08 45 36

E-post:arnold.kyrre.martinsen@gmail.com
Ansvarsområde: Informasjon 


Arnold begynte å spille tennis i 1989. Han har vært medlem i tennisklubben siden 1990 og deltatt i uttallige tenniskurs i tiden etter. Selv om det fortsatt er mye å pusse på når det gjelder teknikk og kraft, spiller han tennis med likesinnede mosjonister minst en gang i uken. Arnold kom med i LTKs styre i år.

Prioriterte mål for klubben: Tennis er en kreativ og stimulerende sport som langt flere mosjonister burde dyrke. Klubben bør derfor i større grad tilrettelegge aktiviteter for mosjonister og drive offensiv markedsføring overfor målgruppen. Her ligger det et betydelig potensial for rekruttering av nye medlemmer.Ulf Honoré
Tlf: 22 16 45 45
Mobil: 90144100

E-post: ulf@honore.no
Ansvarsområde: Driftsjef tennishallen


Ulf startet med tennis ved Alunsjø TK 1986. Ble der vervet som styremedlem/sekretær m.m. og var i den tiden hovedansvarlig for oppsett av klubbhus og nytt banedekke.
Året 1991 ble han medlem av Furuset TK. og har der vært hallvakt i Furuset tennishall hver helg frem til 2000. I den tiden har han også vært pådriver av veterantennisen som han fremdeles har som oppgave.
Året 2000 ble han medlem av vår klubb og er i dag også med i pensjonistgruppen som spillende deltaker. 

Prioriterte mål for klubben: Å kunne drifte hallen til beste for samtlige medlemmer.

 

 

 

© Elin Rose Erlandsen 2017